Firma Dan Plast Recykling S.C posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie świadczonych przez nas usług.

  • Dan Plast Recykling S.C. prowadzi swoją działalność w zakresie gospodarowania odpadami w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 22 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

  • Dan Plast Recykling S.C. posiada zezwolenie na transport 893 rodzajów odpadów na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Tychy nr 37/2009 z dnia 25 maja 2009 o sygnaturze IKR.EO/76611-18/09.

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania dotyczące zakresu prac jakie możemy wykonać.