GÓRA

Prowadzimy sprzedaż przemiałów z tworzyw sztucznych

Świadczymy usługi odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych

Prowadzimy sprzedaż regranulatów z tworzyw sztucznych

Świadczymy usługi zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych

Zapewniamy odbiór i transport odpadów na terenie całego kraju

Gwarantujemy stałą współpracę i kompleksową obsługę

Odzysk & recykling tworzyw sztucznych

Dan Plast Recykling S.C. jest firmą przetwarzającą surowce wtórne, istniejącą na rynku od 2006 roku.

Wyróżniamy się niezawodnością naszych usług, a przede wszystkim wiedzą o uwarunkowaniach rynkowych, co sprawia, że nasze rozwiązania stają się profesjonalne, ekonomiczne oraz skrojone na miarę każdego z naszych klientów. Indywidualnie dopasowujemy się do wszystkich kontrahentów. Jesteśmy firmą otwartą na innowacyjność i wyzwania, co sprawia, że wszystkie etapy procesu recyklingu są nam doskonale znane i wciąż ulepszane.

Pragniemy stale się rozwijać jako firma, którą producenci, przedsiębiorstwa i inne firmy darzą zaufaniem. Tym samym dążąc do doskonałości w sprzedaży i obrocie surowcami wtórnymi

Obecnie stawiamy sobie za cel pomoc naszym klientom w rozwiązywaniu merytorycznych i praktycznych problemów w szeroko pojmowanych zagadnień gospodarki odpadami w tym w szczególności surowcami wtórnymi z tworzyw sztucznych. Misją naszej firmy jest tworzenie kompleksowych systemów gospodarki wszelkimi aspektami ochrony środowiska występującymi w przedsiębiorstwach, mających na celu optymalizację kosztów działalności przedsiębiorców oraz zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prawnego ich postępowania.

Dan Plast Recykling S.C. tworzy kompleksowe systemy odzysku odpadów tworzyw sztucznych. W Polsce jeszcze niewielka część wytwarzanych odpadów poddawana jest procesowi powtórnego przerobu. Odpady najczęściej kierowane są na składowiska odpadów, co oczywiście ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Zagospodarowanie odpadów, a w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych, stało się jednym z ważniejszych celów w procesie ochrony środowiska. Jedyną metodą uporania się ze stale rosnącą górą odpadów jest ich segregacja i recykling.

odzysk, recykling, tworzywa sztuczne, zagospodarowanie odpadów

Dan Plast Recykling S.C. jest firmą przetwarzającą surowce wtórne, działającą od 2006 roku.

Wyróżniamy się niezawodnością naszych usług a przede wszystkim wiedzą o uwarunkowaniach rynkowych co sprawia, że nasze rozwiązania stają się profesjonalne, ekonomiczne oraz skrojone na miarę każdego z naszych klientów. Indywidualnie dopasowujemy się do wszystkich kontrahentów. Jesteśmy firmą otwartą na innowacyjność i wyzwania, co sprawia, że wszystkie etapy procesu recyklingu są nam doskonale znane i wciąż ulepszane.

Pragniemy stale się rozwijać jako firma, którą producenci, przedsiębiorstwa i inne firmy darzą zaufaniem. Tym samym dążąc do doskonałości w sprzedaży i obrocie surowcami wtórnymi
Kontakt
DAN PLAST RECYKLING S.C.
Bartosz Czagan, Łukasz Wiśniewski

ul. Chopina 94
43-600 Jaworzno

e-mail: biuro.dprecykling@wp.pl

BIURO:
Monika Mastalerz
tel. 533-304-174
e-mail: monika.dprecykling@wp.pl

DZIAŁ HANDLOWY:
Specjalista ds. Rozwoju
Renata Szczupak
tel. 570-484-321
e-mail: renata.dprecykling@wp.pl 

DZIAŁ PRODUKCJI:
Kierownik Produkcji
Flora Sobczak 
tel. 535-958-410
Dan Plast Recykling S.C.
Bartosz Czagan, Łukasz Wiśniewski

ul. Chopina 94
43-600 Jaworzno

NIP: 646-271-72-67
Regon: 240316190
Mapka dojazdowa