Ogłoszenie dotyczące zakupu instalacji do dekontaminacji powierzchniowej polimerów z zanieczyszczeń różnomateriałowych, w ramach projektu pt. „Wdrożenie technologii dekontaminacji powierzchniowej odpadów polimerowych z zanieczyszczeń różnomateriałowych celem dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej”, w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3

Oświadczenie dostawcy

Załącznik nr 4

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, związane z publikowanymi przez nas ogłoszeniami.