Ogłoszenie nr 01/09/2022

Ogłoszenie dotyczące montażu i wykonania instalacji elektrycznej zasilającej instalację do dekontaminacji powierzchniowej odpadów polimerowych z zanieczyszczeń różnomateriałowych, w ramach projektu pt. „Wdrożenie technologii dekontaminacji powierzchniowej odpadów polimerowych z zanieczyszczeń różnomateriałowych celem dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej”, w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie nr 01/05/2022

Ogłoszenie dotyczące zakupu instalacji do dekontaminacji powierzchniowej polimerów z zanieczyszczeń różnomateriałowych, w ramach projektu pt. „Wdrożenie technologii dekontaminacji powierzchniowej odpadów polimerowych z zanieczyszczeń różnomateriałowych celem dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej”, w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)

„Wdrożenie technologii dekontaminacji powierzchniowej odpadów polimerowych z zanieczyszczeń różnomateriałowych celem dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej.”

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, związane z publikowanymi przez nas ogłoszeniami.